Hướng Dẫn Sử Dụng Màu Nhuộm Oxi Hóa

Hướng Dẫn Sử Dụng Màu Nhuộm Oxi Hóa

I. Dãy màu cân bằng, phủ bạc thời trang bằng 1 tuýp thuốc.
1. Mã màu:
– CB-755 (nâu ấm)
– CB-777 (nâu lạnh)
– CB-666 (tím đậm)
– CB-444 (vàng nâu)
– CB-455 (đỏ đậm)
– CB-333 (nâu vàng đậm)
– CB/222 (nêu rêu đậm)
– BD RED (Bóc đỏ) – Tẩy đỏ ra vàng: Bôi trực tiếp lên tóc, sau đó bọc mũ Nilon và kích nhiệt, để ở 35oC và 35 phút. Để nguội 15 phút rồi xả đi.
– BD BLACK (Bóc đen) – Tẩy đen ra vàng: Bóc đen pha thêm Oxi 9% hoặc Oxi 12%, sau đó bọc mũ Nilon và kích nhiệt, để ở 35oC và 35 phút. Để nguội 15 phút rồi xả đi – Ngoài ra Bóc đen có thể pha vào thuốc nhuộm dùng như 0/00 theo tỉ lệ 10:1 để nhuộm nâng sáng.
2. Phương pháp nhuộm chung:
– Dãy màu cân bằng :
• Dành cho tóc có cấp độ sáng nhỏ hơn 6
Có thể nhuộm trực tiếp trong một bước từ chân ra ngọn.
– Cách nhuộm :  Màu mục tiêu + 12% tỷ lệ (1: 1). Để trong 55 phút.
• Phần tóc sáng hơn 6, nhuộm 2 bước.
– Cách nhuộm: Bước 1:phần tóc bị sáng hơn cấp độ 6 ta dùng 6/77 + 6% tỷ lệ (1: 1) để trong 15 phút. Bước 2: Sau đó gạt bỏ bã thuốc, không cần phải xả, và nhuộm màu mục tiêu + oxy 12% nhuộm từ chân ra ngọn
– Kỹ thuật chải thuốc: đầu tiên chải cách chân tóc 1,5cm , sau đó bôi lại từ chân đến ngọn tóc, thuốc bôi dày. Cần phải đủ độ ấm (bọc màng nilon và kích nhiệt ở nhiệt độ thấp trong 25 phút, và sau đó để nguội trong 30 phút )
– Nhuộm Tóc bạc:màu mục tiêu + 6% hoặc 9% tỷ (10: 8) và để trong 55 phút. Nếu tóc thuộc tóc kháng thuốc, tóc sợi to, và khó bắt màu yêu cầu kích nhiệt ( để nhiệt độ thấp trong 40 phút, để nguội trong 15 phút.
– Sự khác biệt: cân bằng kích nhiệt 25 phút, phủ bạc kích nhiệt 40 phút.
II. Dãy màu thời trang trực tiếp
1. Màu nâu khói 55/7111:
– Nền tóc 3,+ 12% tỷ lệ (1: 1). Sau khi vào thuốc, bọc màng nilon để trong 55 phút.
– Kỹ thuật chải thuốc: đầu tiên chải cách chân tóc 1,5cm bôi lại từ chân đến ngọn tóc, thuốc bôi dày. Sau đó vào thuốc phần chân tóc.
– Tóc nhiều khúc sáng, nhuộm trực tiếp cho tóc cấp độ sáng nhỏ hơn 7.(Bôi phần tóc đen trước và vẫn cách chân 1,5cm, để 20 phút, sau đó chải từ chân đến ngọn để 45 phút).
Phần tóc sáng hơn 6 nhuộm 2 bước. Bước 1: 5/77 + 6% tỷ lệ (1: 1), để trong 10 phút. Bước 2: sau đó gạt bỏ bã thuốc mà không cần xả nước, nhuộm màu mục tiêu như trên.
2. Màu xanh đậm 44/2222:
– Nền tóc 3,+ 12% tỷ lệ (1: 1). Sau khi vào thuốc, bọc màng nilon để trong 55 phút.
– Kỹ thuật chải thuốc: đầu tiên chải cách chân tóc 1,5cm bôi lại từ chân đến ngọn tóc, thuốc bôi dày. Sau đó vào thuốc phần chân tóc.
– Tóc nhiều khúc sáng, nhuộm trực tiếp cho tóc cấp độ sáng nhỏ hơn 7.(Bôi phần tóc đen trước và vẫn cách chân 1,5cm, để 20 phút, sau đó chải từ chân đến ngọn để 45 phút).
Phần tóc sáng hơn 6 nhuộm 2 bước. Bước 1: 5/77 + 6% tỷ lệ (1: 1), để trong 10 phút. Bước 2: sau đó gạt bỏ bã thuốc mà không cần xả nước, nhuộm màu mục tiêu như trên.
3. Nâu rêu 66/7222:
– Nền tóc 3,+ 12% tỷ lệ (1: 1). Sau khi vào thuốc, bọc màng nilon để trong 55 phút.
– Kỹ thuật chải thuốc: đầu tiên chải cách chân tóc 1,5cm bôi lại từ chân đến ngọn tóc, thuốc bôi dày. Sau đó vào thuốc phần chân tóc.
– Tóc nhiều khúc sáng, nhuộm trực tiếp cho tóc cấp độ sáng nhỏ hơn 7.(Bôi phần tóc đen trước và vẫn cách chân 1,5cm, để 20 phút, sau đó chải từ chân đến ngọn để 45 phút).
Phần tóc sáng hơn 6 nhuộm 2 bước. Bước 1: 6/43 + 6% tỷ lệ (1: 1), để trong 10 phút. Bước 2: sau đó gạt bỏ bã thuốc mà không cần xả nước, nhuộm màu mục tiêu 66/7222 + 6/77 + 12% tỷ lệ (5:1:6) như trên.
4. Khói xanh dương 44/1888:
– Tóc nhiều khúc sáng,+ 12% tỷ lệ (1: 1). Sau khi vào thuốc, bọc màng nilon để trong 55 phút (kích nhiệt 25 phút, để nguội trong 30 phút ).
– Kỹ thuật chải thuốc: đầu tiên chải cách chân tóc 1,5cm bôi lại từ chân đến ngọn tóc, thuốc bôi dày. Sau đó vào thuốc phần chân tóc.
– Có thể dùng để nhuộm phủ bạc.
5. Vàng rêu, Trà sữa 8/32:
– Nền tóc 3,+ 12% tỷ lệ (1: 1). Sau khi vào thuốc, bọc màng nilon để trong 55 phút.
– Kỹ thuật chải thuốc: đầu tiên chải cách chân tóc 1,5cm bôi lại từ chân đến ngọn tóc, thuốc bôi dày. Sau đó vào thuốc phần chân tóc.
– Tóc nhiều khúc sáng, nhuộm trực tiếp cho tóc cấp độ sáng nhỏ hơn 7.(Bôi phần tóc đen trước và vẫn cách chân 1,5cm, để 20 phút, sau đó chải từ chân đến ngọn để 45 phút).
Phần tóc sáng hơn 6 nhuộm 2 bước. Bước 1: 6/77 + 6% tỷ lệ (1: 1), để trong 15 phút. Bước 2: sau đó gạt bỏ bã thuốc mà không cần xả nước, nhuộm màu mục tiêu như trên.
6. Rêu, Matcha xanh 66/2222:
– Nền tóc 3,+ 12% tỷ lệ (1: 1). Sau khi vào thuốc, bọc màng nilon để trong 55 phút.
– Kỹ thuật chải thuốc: đầu tiên chải cách chân tóc 1,5cm bôi lại từ chân đến ngọn tóc, thuốc bôi dày. Sau đó vào thuốc phần chân tóc.
– Tóc nhiều khúc sáng, nhuộm trực tiếp cho tóc cấp độ sáng nhỏ hơn 7.(Bôi phần tóc đen trước và vẫn cách chân 1,5cm, để 20 phút, sau đó chải từ chân đến ngọn để 45 phút).
Phần tóc sáng hơn 6 nhuộm 2 bước. Bước 1: 6/43 + 6% tỷ lệ (1: 1), để trong 10 phút. Bước 2: sau đó gạt bỏ bã thuốc mà không cần xả nước, nhuộm màu mục tiêu 66/2222 + 6/77 + 12% tỷ lệ (5:1:6) như trên.
7. Màu Than chì 44/1111:
– Nền tóc 3,+ 12% tỷ lệ (1: 1). Sau khi vào thuốc, bọc màng nilon để trong 55 phút.
– Kỹ thuật chải thuốc: đầu tiên chải cách chân tóc 1,5cm bôi lại từ chân đến ngọn tóc, thuốc bôi dày. Sau đó vào thuốc phần chân tóc.
– Tóc nhiều khúc sáng, nhuộm trực tiếp cho tóc cấp độ sáng nhỏ hơn 7.(Bôi phần tóc đen trước và vẫn cách chân 1,5cm, để 20 phút, sau đó chải từ chân đến ngọn để 45 phút).
Phần tóc sáng hơn 6 nhuộm 44/1111 + 33/0 + 6% tỷ lệ (15:1:16) để trong 40 phút.
8. Màu Xanh đen 22/8888:
– Nền tóc 3,+ 12% tỷ lệ (1: 1). Sau khi vào thuốc, bọc màng nilon để trong 55 phút.
– Kỹ thuật chải thuốc: đầu tiên chải cách chân tóc 1,5cm bôi lại từ chân đến ngọn tóc, thuốc bôi dày. Sau đó vào thuốc phần chân tóc.( kích nhiệt 25 phút, để nguội trong 30 phút )
– Tóc nhiều khúc sáng, nhuộm trực tiếp cho tóc cấp độ sáng nhỏ hơn 7.(Bôi phần tóc đen trước và vẫn cách chân 1,5cm, để 20 phút, sau đó chải từ chân đến ngọn để 45 phút).
– Phần tóc sáng hơn 6 nhuộm 2 bước. Bước 1: 88/0 + 12% tỷ lệ (1: 1), để trong 40 phút. Bước 2: sau đó gạt bỏ bã thuốc mà không cần xả nước, nhuộm màu mục tiêu như trên.
Tóc đỏ trên tóc ( hạt màu ẩn ) cũng có thể trực tiếp nhuộm màu xanh đen. Không nhuộm được trên tóc đã nhuộm đen hoặc sử dụng dầu gội là đen.
Ăn bạc 100%.
III. Dãy màu phổ thông
1. Màu tự nhiên:
– 22/0, 33/0, 44/0, 55/0, 66/0 đều chứa một lượng melanin nhất định, có thể đạt được độ che phủ hoàn toàn của tóc bạc.
– 44/0, 33/0 và 22/0 có hàm lượng melanin cao hơn. Tóc nhuộm có màu đen ở lv2 hoặc lv3 và 22/0 có hàm lượng melanin cao nhất.
– 55/0, 66/0 cho thấy màu nâu sẫm trong 40 phút.
– 77/0, 88/0 có chức năng sắc tố toàn diện có thể giúp làm tăng hoặc giảm cấp độ sáng.
– Trong quá trình nhuộm, tóc với các màu nền khác nhau chứa các hạt sắc tố tự nhiên khác nhau (các sắc tố trên tóc bao gồm ba loại đỏ, vàng và nâu). Nó đã phai mờ.
– Trong số đó, màu nền tự nhiên lv2,3,4,5,6 hay 7 chứa một số hạt sắc tố đỏ nhất định, màu càng đậm thì càng có nhiều hạt sắc tố đỏ. Do đó, trong quá trình nhuộm tóc, chúng ta phải chú ý đến các hạt sắc tố trong màu nền. Tránh hàng rào màu không kiểm soát và màu bổ sung.
– Trong mọi trường hợp cần được làm nóng, phải bọc màng nilon để giữ cho tóc ngậm nước.
– Tùy thuộc vào nhiệt độ và độ dày của tóc, bạn có thể thay đổi phân phối theo tình hình thực tế.
– Lưu ý sự bảo toàn và bổ sung của màu sắc.
2. Màu khói ( Xám ):
– Màu 9/11: + 3% tỷ lệ (1: 1) nhuộm trên nền tóc lv8,5. Lưu thuốc trong 30 đến 40 phút, quan sát mức độ hiển thị màu. Nếu màu xám không đủ, bạn có thể kéo dài lưu thuốc.
– Màu 6/11: + 6% tỷ lệ (1: 1) nhuộm trên nền tóc lv6 và lv7.
– Màu 9/18: + 3% tỷ lệ (1: 1) nhuộm trên nền tóc lv8,5. Lưu thuốc trong 25 phút.
– Màu 7/18: + 3% tỷ lệ (1: 1) nhuộm trên nền tóc lv8. Lưu thuốc trong 30 phút.
Lưu ý: Để nhuộm màu xám, bạn cần chải chân tóc trước 2cm. Thuốc nhuộm được chải đều và dày. Trong mọi trường hợp cần được làm nóng, bọc màng nilon để giữ cho tóc ngậm nước. Tùy thuộc vào nhiệt độ phòng nhuộm và độ dày của tóc, bạn có thể thay đổi phân phối theo tình hình thực tế. Lưu ý sự bảo toàn và bổ sung của màu sắc.
3. Màu vàng :
3.1 Màu 6/33
– Nền tóc 3,+ 12% tỷ lệ (1: 1). Lưu thuốc trong 40 phút. Tóc cứng bổ sung thêm 0/00 hoặc bọc màng nilon và kích nhiệt 20 phút, để nguội tự nhiên thêm 10 phút.
– Nền tóc 6,+ 6% tỷ lệ (1: 1). Lưu thuốc trong 30 phút.
– Nền tóc 9, 6/33 + 5/77 + 4/77 + 6% tỷ lệ ( 10:10:1:21 ). Lưu thuốc trong 40 phút.
3.2 Màu 7/33
– Nền tóc 3, nhuộm 2 bước. Bước 1: 0/00 + 12% tỷ lệ (1: 1). Lưu thuốc trong 30 phút. Gạt bỏ bã thuốc nhuộm Bước 2: 7/33 + 12% tỷ lệ ( 1:1 ). Lưu thuốc trong 40 phút.
– Nền tóc 6,+ 12% tỷ lệ (1: 1). Lưu thuốc trong 40 phút.
– Nền tóc 9, 7/33 + 5/77 + 44/0 + 6% tỷ lệ ( 2:1:1:4 ). Lưu thuốc trong 40 phút.
3.3 Màu 8/33
– Nền tóc 8,+ 6% tỷ lệ (1: 1). Lưu thuốc trong 40 phút.
– Nền tóc 9, 8/33 + 5/77 + 0/33 + 6% tỷ lệ ( 2:1:1:5 ). Lưu thuốc trong 40 phút.
Lưu ý: Trong mọi trường hợp cần được làm nóng, bọc màng nilon để giữ cho tóc ngậm nước. Tùy thuộc vào nhiệt độ phòng nhuộm và độ dày của tóc, bạn có thể thay đổi phân phối theo tình hình thực tế. Lưu ý sự bảo toàn và bổ sung của màu sắc.
4. Vàng đỏ cam :
4.1 Màu 5/43
– Nền tóc 3, + 12% tỷ lệ (1: 1). Lưu thuốc trong 40 phút.
– Nền tóc 6, 5/43 + 44/0 + 12% tỷ lệ (10:1:11). Lưu thuốc trong 40 phút.
– Nền tóc 9, 5/43 + 5/77 + 12% tỷ lệ ( 10:5:14 ). Lưu thuốc trong 40 phút.
4.2 Màu 6/43
– Nền tóc 6, + 12% tỷ lệ (1:1). Lưu thuốc trong 40 phút.
– Nền tóc 3, nhuộm 2 bước. Bước 1: 0/00 + 12% tỷ lệ (1: 1), lưu thuốc trong 30 phút, gạt bỏ bã thuốc nhuộm Bước 2:  6/43 + 12% tỷ lệ (1:1). Lưu thuốc trong 40 phút.
– Nền tóc 9, 6/43 + 44/0 + 6% tỷ lệ ( 10:3:13 ). Lưu thuốc trong 40 phút.
4.3 Màu 7/43
– Nền tóc 3, nhuộm 2 bước. Bước 1: 0/00 + 12% tỷ lệ (1: 1), lưu thuốc trong 30 phút có kích nhiệt ở nhiệt độ thấp, để nguội hoàn toàn gạt bỏ bã thuốc nhuộm Bước 2: 7/43 + 12% tỷ lệ (1:1). Kích nhiệt ở nhiệt độ thấp trong 40 phút, để nguội tự nhiên 10 phút.
– Nền tóc 6, + 12% tỷ lệ (1:1). Kích nhiệt ở nhiệt độ thấp trong 40 phút.
– Nền tóc 9, 7/43 + 44/0 + 0/43 + 6% tỷ lệ ( 10:3:3:16 ). Lưu thuốc trong 40 phút.
4.4 Màu 8/43
– Nền tóc 7, + 12% tỷ lệ (1:1). Kích nhiệt ở nhiệt độ thấp trong 40 phút.
– Nền tóc 9, + 12% tỷ lệ (1:1). Kích nhiệt ở nhiệt độ thấp trong 40 phút.
Lưu ý: Trong mọi trường hợp cần được làm nóng, bọc màng nilon để giữ cho tóc ngậm nước. Tùy thuộc vào nhiệt độ phòng nhuộm và độ dày của tóc, bạn có thể thay đổi phân phối theo tình hình thực tế. Lưu ý sự bảo toàn và bổ sung của màu sắc.
5. Dòng màu đỏ :
5.1 Màu 5/45
– Nền tóc 3, + 12% tỷ lệ (1: 1). Lưu thuốc trong 40 phút.
– Nền tóc 6, + 6% tỷ lệ (1: 1). Lưu thuốc trong 40 phút.
– Nền tóc 9, 5/45 + 44/0 + 6% tỷ lệ ( 10:1:11 ). Lưu thuốc trong 40 phút.
5.2 Màu 6/45
– Nền tóc 3, + 12% tỷ lệ (1: 1). Kích nhiệt ở nhiệt độ thấp trong 30 phút, để nguội tự nhiên 10 phút.
– Nền tóc 6, + 9% tỷ lệ (1: 1). Lưu thuốc trong 40 phút.
– Nền tóc 9, + 6% tỷ lệ (1: 1). Lưu thuốc trong 40 phút.
5.3 Màu 7/45
– Nền tóc 3, nhuộm 2 bước. Bước 1: 0/00 + 12% tỷ lệ (1: 1), lưu thuốc trong 30 phút có kích nhiệt ở nhiệt độ thấp, để nguội hoàn toàn gạt bỏ bã thuốc nhuộm Bước 2: 7/45 + 12% tỷ lệ (1:1). Kích nhiệt ở nhiệt độ thấp trong 30 phút, để nguội tự nhiên 10 phút.
– Nền tóc 6, + 12% tỷ lệ (1:1). Kích nhiệt ở nhiệt độ thấp trong 30 phút, để nguội tự nhiên 10 phút.
– Nền tóc 9, + 6% tỷ lệ (1: 1). Lưu thuốc trong 40 phút.
5.4 Màu 8/45
– Nền tóc 7, + 12% tỷ lệ (1: 1), Kích nhiệt ở nhiệt độ thấp trong 30 phút, để nguội tự nhiên 10 phút.
– Nền tóc 9, 8/45 + 5/45 + 12% tỷ lệ ( 5:1:6 ). Lưu thuốc trong 40 phút.
Lưu ý: Trong mọi trường hợp cần được làm nóng, bọc màng nilon để giữ cho tóc ngậm nước. Tùy thuộc vào nhiệt độ phòng nhuộm và độ dày của tóc, bạn có thể thay đổi phân phối theo tình hình thực tế. Lưu ý sự bảo toàn và bổ sung của màu sắc.
6. Dòng màu tím :
6.1 Màu 4/66
– Nền tóc 3, + 12% tỷ lệ (1: 1). Lưu thuốc trong 40 phút.
– Nền tóc 6, + 9% tỷ lệ (1: 1). Lưu thuốc trong 40 phút.
– Nền tóc 9, + 6% tỷ lệ (1: 1). Lưu thuốc trong 40 phút.
6.2 Màu 5/66
– Nền tóc 3, 5/66 + 0/00 + 12% tỷ lệ (4:1:5). Kích nhiệt ở nhiệt độ thấp trong 30 phút, để nguội tự nhiên 10 phút.
– Nền tóc 6, + 12% tỷ lệ (1: 1). Lưu thuốc trong 40 phút.
– Nền tóc 9, + 6% tỷ lệ (1: 1). Lưu thuốc trong 40 phút.
Lưu ý: Trong mọi trường hợp cần được làm nóng, bọc màng nilon để giữ cho tóc ngậm nước. Tùy thuộc vào nhiệt độ phòng nhuộm và độ dày của tóc, bạn có thể thay đổi phân phối theo tình hình thực tế. Lưu ý sự bảo toàn và bổ sung của màu sắc.
7. Dòng trà nâu thanh lịch
7.1 Màu 4/77
– Nền tóc 3, + 12% tỷ lệ (1: 1). Lưu thuốc trong 40 phút.
– Nền tóc 6, + 6% tỷ lệ (1: 1). Lưu thuốc trong 40 phút.
– Nền tóc 9, 4/77 + 44/0 + 6% tỷ lệ (1:1:2). Lưu thuốc trong 40 phút.
7.2 Màu 5/77
– Nền tóc 3, + 12% tỷ lệ (1: 1). Kích nhiệt ở nhiệt độ thấp trong 30 phút, để nguội tự nhiên 10 phút.
– Nền tóc 6, + 6% tỷ lệ (1: 1). Lưu thuốc trong 40 phút.
– Nền tóc 9, 5/77 + 44/0 + 6% tỷ lệ (4:1:5). Lưu thuốc trong 40 phút.
7.3 Màu 6/77
– Nền tóc 3, 6/77 + 0/00 + 12% tỷ lệ (3:1:4). Lưu thuốc trong 40 phút.
– Nền tóc 6, + 9% tỷ lệ (1: 1). Lưu thuốc trong 40 phút.
– Nền tóc 9, 6/77 + 5/4 + 44/0 + 6% tỷ lệ (3:1:4:8). Lưu thuốc trong 40 phút.
7.4 Màu 7/77
– Nền tóc 3, nhuộm 2 bước. Bước 1: 0/00 + 12% tỷ lệ (1: 1), lưu thuốc trong 30 phút có kích nhiệt ở nhiệt độ thấp, để nguội hoàn toàn gạt bỏ bã thuốc nhuộm Bước 2: 7/77 + 12% tỷ lệ (1:1). Kích nhiệt ở nhiệt độ thấp trong 30 phút, để nguội tự nhiên 10 phút.
– Nền tóc 6, 7/77 + 0/00 + 12% tỷ lệ (4:1:5). Lưu thuốc trong 40 phút.
– Nền tóc 9, 7/77 + 5/4 + 44/0 + 6% tỷ lệ (10:5:2:17). Lưu thuốc trong 40 phút.
Lưu ý: Trong mọi trường hợp cần được làm nóng, bọc màng nilon để giữ cho tóc ngậm nước. Tùy thuộc vào nhiệt độ phòng nhuộm và độ dày của tóc, bạn có thể thay đổi phân phối theo tình hình thực tế. Lưu ý sự bảo toàn và bổ sung của màu sắc.
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *